Työnohjausta ammatilliseen kasvuun

Työnohjaus
• on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa prosessiluonteista oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä
• keskeisin menetelmä on keskustelu, joka tähtää kokemukselliseen oppimiseen
• tarjoaa tilaisuuden käsitellä työhön liittyviä mieltä kuormittavia asioita
• on uudistumisen ja kehittymisen väline

Työnohjausta käytetään
• omaan ja työyhteisön/tiimin hyvinvointiin
• avaamaan työhön liittyviin asioihin uusia näkökulmia
• tunnistamaan työssä olevia kuormittavia tekijöitä ja käsittelemään niitä
• työssä jaksamiseen
• mahdollisten ristiriitojen ja pulmien käsittelemiseen
• työn kehittämiseen
• oman työn tukena, voimavarana

Työnohjauksen suunnitellaan yksilöllisesti tarpeiden ja tavoitteiden mukaiseksi. Ohjaus voidaan toteuttaa ryhmätyöohjauksena tai yksilötyöohjauksena.

Hinnasto
Työnohjausesite (pdf, 130 kt)